Aktualności · Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych

"Parkuj prawidłowo"  to nasza nowa kampania.

Mamy już dość przeciskania się między samochodami, rozjeżdzania trawników, niszczenia chodników. Najwyższy czas, aby w Opolu zaczęto przestrzegać przepisów kodeksu drogowego. Chodniki dla ludzi, trawniki dla trawy, a dla samochodów jezdnie!

 

14 stycznia 2008

Pismo do:

Miejski Zarząd Dróg

Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole

Od września 2007 nasze stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz praw pieszych. W tym celu prowadzimy m.in. monitoring przestrzegania przez kierowców przepisów Prawa o ruch drogowym dot. poprawnego parkowania. Nasze dotychczasowe obserwacje ukazują dużą skalę tego problemu.

W związku z nagminnym łamaniem przepisów (sytuacja opisana poniżej) wnioskujemy do Państwa o podjęcie działań w celu zaniechania tego procederu.

 1. 1. Ul. Czaplaka od skrzyżowania z ul. Oleską w kierunku ul. Grunwaldziej.
 2.  t2

 

Kierowcy parkujący w tym miejscu łamią przepis 47 §2 Prawo o Ruchu Drogowym

47. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

Na odcinku tym występuje intensywny ruch pieszych, związany z obecnością budynków dydaktycznych i akademików Uniwersytetu Opolskiego.

Tymczasem znaczna część ciągu pieszego jest zajęta przez nieprawidłowo parkujące samochody. Często samochody blokują całą szerokość chodnika, zmuszając pieszych do brnięcia w błocie. Codziennie można oglądać widoki takie jak pokazany na zdjęciu powyżej.

 W związku z powyższym wnioskujemy o zainstalowanie słupków biało-czerwonych U-12c odgraniczających drogę od chodnika.

2. Mały Rynek.Na odcinku od ul. Mały Rynek nr 11 do nr 16 pod znakiem D-18 (Parking) znajduje się znak T-30 informujący o poprawnym ustawieniu pojazdu.

 1. t3 to

  Chodnik w tym miejscu ma 1.70 m, co powoduje, że zezwolenie na parkowanie w tym miejscu, w sposób przedstawiony na znaku T-30 łamie przepis 47 §2 Prawa o Ruchu Drogowym.

  Miejsce to znajduje się w centrum miasta. Bliskość Urzędu Miasta, banków, powoduje że chodnik w tym miejscu jest użytkowany przez dużą liczbę pieszych. Dla zapewnienia swobodnego poruszania się pieszych wnioskujemy o instalację słupków biało-czerwonych U-12c odgraniczających

  drogę od chodnika.   

                   Z poważaniem

 2.  

   7 luty 2008

  Odpowiedź z Wydziału Inżynierii Miejskiej

  (...) Dotychczasowe doświadczenia z ustawianiem słupków na chodnikach pokazują, że kierowcy wjeżdżają za słupki całkowicie uniemożliwiając ruch pieszym lub pozostawiają samochody na jezdni stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kołowego.

  Organ zarządzający ruchem w wyjątkowych sytuacjach wyraża zgodę na montowanie słupków. Zgoda musi być poparta pozytywną opinią zarządu drogi i policji. W omawianym przypadku opinie były negatywne.

   W celu poprawy organizacji ruchu postanowiono:

  - zdemontować  znak B-36 z tabliczką "nie dotyczy chodnika" umieszczony na ul. Czaplaka za skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką

  - wymienić tabliczkę oznaczającą postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika, na tabliczkę T-30i oznaczającą postój pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika na Małym Rynku. W sezonie wiosennym zostanie również zmienione oznakowanie poziome P-20 "miejsce zastrzeżone dla pojazdu osoby niepełnosprawnej".

10.02.2008. 15:50

Głupota 18.11.2010. 22:47

Raczej podejmijcie inicjatywę budowy nowych miejsc parkingowych.....

Loran 08.08.2012. 06:57

auto insurance 2815 free car insurance quotes 721655 order prednisone online dbn

Dodaj komentarz

* = pole jest wymagane

:

:

:


4 + 1 =

CMS: sNews · Zaloguj Się · design: makalumedia.pl